logo Omnioffice
DANE OSOBOWE:
Administratorem danych osobowych Użytkowników na stronie https://omnioffice.pl/ jest właściciel tej strony, tj. OmniOffice Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa, KRS: 0000443399, mail: [email protected] (dalej: „Administrator”).
Administrator nie jest zobowiązany do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w związku z czym we wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe powyżej).
Przetwarzania i ochrona danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „Rozporządzenie”).
Dane osobowe pozyskiwane są przez Administratora bezpośrednio od Użytkowników poprzez wprowadzenie danych do formularzy na stronie internetowej lub przekazanie danych w innej formie (np. w korespondencji mailowej lub telefonicznie).
Dane osobowe wykorzystywane w celach związanych ze świadczeniem przez Administratora usług biura serwisowanego, biura wirtualnego, wynajmu sal konferencyjnych i biur na godziny oraz związanych z tymi usługami usług dodatkowych, w tym w celu obsługi zapytań Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), wysyłania newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przeprowadzania ankiet dotyczących jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), realizacji umowy o świadczenie w/w usług lub do podjęcia działań na żądanie Użytkowników przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia), realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych oraz obowiązków z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1. lit c Rozporządzenia) oraz ewentualnego dochodzenia należności z w/w Umowy (art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia), a także marketingu związanego z usługami Administratora, w tym przesyłania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Administratora podmiotom, które na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności w celu świadczenia usług niezbędnych do wykonania umów zawartych z Administratorem (np. podmiotom zapewniającym Administratorowi usługi informatyczne, usługi księgowe, usługi prawne).
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia wykonywania umowy, a po jej zakończeniu do czasu spełnienia lub przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających umowy.
Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Użytkownicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia (Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości korzystania z funkcjonalności strony internetowej, w szczególności skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy na świadczenie usług oferowanych przez Administratora.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Natomiast w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystywanie danych osobowych w celach marketingu, Administrator może korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, do celów marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) oraz dostosowania oferty.

PLIKI „COOKIES”:
Pliki „cookies” są przekazywane do przeglądarek internetowych i następnie są przechowywane w pamięci urządzeń i odczytywane przez serwer przy każdorazowym połączeniu ze stroną, przy czym zapis „cookies” nie umożliwia Administratorowi dostępu do urządzenia Użytkownika ani odczytywania innych danych niż zapisane w „cookies”.
Pod względem funkcjonalności każdego pliku „cookies” można je podzielić na:
absolutnie niezbędne i funkcjonalne pliki „cookies” – są to pliki „cookies”, które umożliwiają funkcjonowanie strony, aby można było ją przeglądać. Obejmują one podstawowe funkcje bezpieczeństwa i dostępności. Tych plików cookie nie można wyłączyć.
analityczne pliki „cookies” - są to pliki „cookies”, które sprawdzają, jak Użytkownicy korzystają ze strony. Te informacje są wykorzystywane, aby ulepszać stronę i oferowane usługi.
marketingowe pliki „cookies” - są to pliki wykorzystywane przez Booking.com oraz innych zaufanych partnerów, które decydują, jakie produkty i reklamy wyświetlać zarówno na tej, jak i na innych stronach. Umożliwiają one również lajkowanie oraz udostępnianie treści bezpośrednio na kanałach społecznościowych.
Przy pierwszej wizycie na stronie internetowej https://omnioffice.pl/ Użytkownik ma możliwość określenia, w jakim zakresie godzi się na wykorzystywanie plików „cookies” przez Administratora. Instalacja plików z kategorii „absolutnie niezbędne i funkcjonalne pliki cookies” jest konieczna do prawidłowego działania strony. Pliki „cookies” niezbędne do działania strony można zmienić modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej, przy czym zmiana ustawień może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie strony.
W ramach strony stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”:
sesyjne - pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia, lub wylogowania się ze strony,
stałe - pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez Użytkownika, bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku „cookies”.
Administrator korzystam z następujących narzędzi analitycznych i marketingowych:
Google Analytics – polityka prywatności dostępna jest tutaj,
Facebook Pixel - polityka prywatności dostępna jest tutaj.
Zmiana ustawień plików „cookies” przez Użytkownika możliwa jest w każdym czasie po kliknięciu tutaj.

W ofercie OmniOffice znajdziesz profesjonalne, gotowe rozwiązania

Wypełnij krótki formularz, a nasz konsultant skontaktuje się z tobą, gdy tylko będzie to możliwe.

Zapisz się do newslettera
Adres mail
Wyślij
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram